BIJGEWERKT
Monday 6 June, 2022

HOME 

STATISTIEK DASHBOARD
In dit Stats-Dashboard vind je regelmatig de belangrijkste up-to-date cijfers en statistieken over de OTC.
Deze gegevens worden gefilterd uit de ledenadministratie waarbij de gepubliceerde data geen privacy gevoelige informatie bevat van individuele personen. De OTC volgt ook hierin de richtlijn van de AVG.
Op deze pagina wordt allerlei cijfers en informatie aangeboden en getoond in grafieken en tabellen.

AETATIS ANNORUM Wat is de leeftijd van het OTC lid?

AA GELICENCEERD Hoeveel jaren zijn onze leden gelicenceerd?

AA LIDMAATSCHAP Hoeveel jaren zijn onze leden al OTC lid?

RESUMÉ GROEI
Gemeten over de afgelopen 10 jaren heeft de OTC 162 nieuwe leden er bij gekregen. Helaas zijn ons ook 111 leden ontvallen. Met de groei van 51 leden op het totaal bestand is het ledental de afgelopen jaar aanhoudend is toegenomen.

GROEI EN SILENT-KEY
Per jaar is in deze grafiek te zien wat de nieuwe aanwas is geweest in leden (NIEUW) en het aantal ontvallen leden (SILENT KEY). In de ROOD gemarkeerde kolom kun je zien wat de GROEI van de OTC per jaar is geweest.

AETATIS ANNORUM NIEUW LID
De gemiddelde leeftijd van een nieuw OTC lid, gemeten over een periode van 10 jaar.