+


BIJGEWERKT
Friday 21 June, 2024

HOME

Kik op de afbeelding

Kik op de afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

UITZENDSCHEMA PI4OTC
Met wekelijks een andere gastoperator en dus een andere stem, wordt het clubstation elke week in de lucht gebracht op zaterdagmorgen en wordt gewaardeerd door vele zend- en luisteraars als een prettige start van het weekend.

QRG 3660 KHz QTR 09.00 uur (lokale tijd) OTC-net onder de call PI4OTC.
QRG 7073 KHz QTR 12.00 uur / of 20.00 uur (lokale tijd) OTC-net onder de call PI4OTC.

PI4OTC GASTOPERATOR
De OTC zoekt nieuwe vrijwilligers voor PI4OTC.
Daarom vragen wij leden om als gastoperator mee te doen, zodat de Old Timers Club ronde een succes blijft.

Meld je HIER aan!!


7073 kHz Coördinator PA1K


CLUBCALL OLD TIMERS CLUB PI4OTC
QRA PI4OTC is géén verenigingszender, maar de clubcall van de OTC.
QRG 3.660 kHz QTR 09:00 QTU zaterdag

bekijk het actuele uitzendschema voor PI4OTC onder aan deze pagina.

De eerste uitzending #01 van PI4OTC werd gehouden op 22 april 2015 met 32 deelnemers. William, PA0WFO (SK 24-4-2018) uit Oostvoorne was initiatief nemer en OTC netleider van het eerste uur. Hij leidde van 2014 tot en met 2018 op 3.692 MHz elke morgen de "Am Berg" ronde in goed banen. Er bleek in het verleden weinig animo te zijn voor een OTC-ronde en daarom is er besloten om dezelfde frequentie en tijd te gebruiken als de "Am Berg Ronde".

HET BEGIN VAN PI4OTC
Tijdens de OTC jaarvergadering van 2015 is voorgesteld om te starten met een PI4OTC ronde. Het bestuur heeft in overleg met William (PA0WFO / SK) toen besloten dat hij op woensdag op dezelfde frequentie (3.692 kHz) als de Am Berg ronde, de clubcall PI4OTC zou gaan gebruiken. De OTC ronde was een feit! In een later stadium zou het bestuur dan kunnen beoordelen hoe dit initiatief verder uitgebouwd kon worden door een eigen profiel te kneden.

DE OTC RONDE IS GEEN ''AM BERG'' RONDE
De laatste is genoemd naar de Campingplatz Am Berg in Bad Bentheim waar de stichters
(PA0A, PA0AER en anderen) elkaar jaarlijks tijdens de DNAT ontmoetten en besloten dat het ook wel leuk zou zijn elkaar regelmatig op 80m te werken om over techniek en experimenten korte dialogen te voeren. Na PA0A, (2008-2012), PA0PAF (2012-2014) en PA0WFO (2014-2018) wordt het Am Berg Net nu geleid door verschillende operators en heeft een heel ander karakter dan de initiatiefnemers van weleer destijds voor ogen hadden.

PROFILERING
De uitzending van PI4OTC op 3660 KHz is er niet alleen om dezelfde groep mensen met elkaar in contact te brengen, maar staat tevens voor promotie van de activiteiten van de OTC. Het doel is niet om zoveel mogelijk in-melders te krijgen, maar een bredere populariteit onder de Nederlandse zendamateurs te verkrijgen. Tevens zijn op zaterdag, in tegenstelling tot de zondag, veel zendamateurs in de gelegenheid deel te nemen aan de PI4OTC ronde.

De OTC is een gezelligheidsclub waar ervaren zendamateurs (leden en niet-leden) elkaar in een ongedwongen sfeer op 80m kunnen ontmoeten. Zoals eerder vermeld is het plan ontstaan om veranderingen door te voeren in het profiel van de OTC-ronde maar niet in het concept. Het wordt nog steeds op prijs gesteld dat mensen zich in-melden in de gezellige en leerzame OTC-ronde, maar ook het promoten van de OTC door middel van het in de lucht brengen van PI4OTC is een doel van deze activiteit. De PI4OTC gastoperator heeft hierin een specifieke taak waarbij hij/zij het karakter van de OTC uitdraagt en een verbindende factor is tussen de deelnemers.

Tevens is het de bedoeling dat de gastoperator de OTC website gebruikt als informatiebron om wetenswaardigheden met de deelnemers te delen. Op deze manier kan er meer aandacht gegeven worden aan nieuwsfeiten en ontwikkelingen die interessant zijn voor alle luisteraars.

GASTOPERATOR
* Draagt het karakter van de OTC uit.
* Geeft een inleiding voordat hij/zij begint met de presentielijst.
* Is een "Host" en promoot de OTC.
* Gebruikt de OTC website om deelnemers te informeren.
* Die ontvangen en luisteren belangrijker vindt dat zenden en praten
* Is de verbindende factor tussen deelnemers.
* Zet zijn eigen belevenissen niet op de voorgrond.
* De PI4OTC ronde is er voor de deelnemers!
* Hij/zij bezit een goed werkend RX en TX station.
* Respecteert de toegekende frequentie +/- QRM.
* Maakt het niet te lang, 10.00 uur is ongeveer einde ronde.
* Is betrokken bij de OTC en de activiteiten.

* Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

GASTOPERATOR WORDEN?
Word je graag samen met een aantal andere collega's de nieuwe stem van de Old Timers Club in een flexibele terugkerende planning? Ben je in het bezit van een goed zend- en ontvangststation en kun je een verbindende factor zijn waarbij je het karakter van de OTC op geheel eigen wijze kan combineren met af en toe een uurtje vrije tijd op zaterdagmorgen?

Meld je HIER aan om een nieuwe gastoperator te worden van PI4OTC.
Mocht de link niet werken, dan kun je ook een email sturen naar: info{at}oldtimersclub.info

HOOGTEPUNTEN PI4OTC-NET
- Eerste uitzending #01 van PI4OTC werd gehouden op 22 april 2015 PA0WFO(SK) noteert 32 deelnemers.
- 100e uitzending PI4OTC is gehouden op 15-3-2017 met 37 deelnemers
- Uitzending #141 op 27-12-2017, PA0PBT (SK)had 41 deelnemers
- 22-08-2018 uitzending #175 werd uitgevoerd door TEAM DNAT vanuit Campingplatz Am Berg.
- 13-2-2019 voor de 200e maal is PI4OTC in de lucht gebracht met 53 deelnemers
- 25-12-2019 is de laatste uitzending op de woensdag, 3692 kHz. PA0PBT (SK) noteert 25 deelnemers
- 04-01-2020 De eerste uitzending op zaterdag, 3660 kHz, met het OTC bestuur die het spits afbijt.
- 01-02-2020 voor de 250e maal is PI4OTC in de lucht gebracht. PA0A noteert in 83 minuten 63 deelnemers
- 16-01-2021 300e uitzending van PI4OTC. OTC Kerstpuzzel 2020. 52 deelnemers genoteerd.
- 01-01-2022 350e uitzending door Lisa Bricklin, de dochter van Malcolm N. Bricklin.
- 04-11-2023 #447 op 7073 kHz. PA1K had 37 deelnemers. Deze activiteit heeft 4 aspiranten opgeleverd.
- 09-12-2023 2e uitzending #453 op 7073 kHz start om 12.00 uur lokale tijd. Gastoperator PA1K.

PLANNING OPERATOR
Op de website van de OTC staat de meest actuele planning van de gastoperators.
Indien de datum niet schikt; graag onderling ruilen. Ook graag dan een CC-bericht met de aangepaste planning naar

LOG INSTUREN
• Enkel en alleen versturen naar 
• Platte tekst, hoofdletters, alles onder elkaar
• Zonder spaties of extra lege regels
• De ‘’nul’’ in de roepletters ook als cijfers noteren (geen streepje door de 0)
• Zonder lees – of speciale tekens

Indien het log op de juiste manier wordt aangeleverd, zal na ontvangst het resultaat op de
website worden gepubliceerd.

QSL KAART
Er is een fraaie QSL kaart beschikbaar voor gemaakte verbindingen.
PI4OTC is geen lid van het DQB, daarom wordt 2x per jaar de QSL-kaarten per post verstuurd naar Arnhem.
U kunt uw kaart ook op de DvdOTC persoonlijk ophalen.

OTC LEDEN
Heeft u een leuke activiteit of wilt u zomaar eens onze eigen clubcall activeren, stuur dan een bericht naar de coördinator van PI4OTC door gebruikt te maken van het CONTACT formulier en kies PI4OTC GASTOPERATOR

* PI4OTC is op aanvraag als clubcall door alle leden van de OTC club te gebruiken.

CONTACT
Voor alle andere vragen, suggesties of opmerkingen kunt u ook gebruik maken van dit CONTACT formulier

NIEUWE PROFILERING PI4OTC IN 2020
Na 245 uitzendingen in 138 maanden en meer dan 5.000 gemaakte verbindingen is de uitzendagenda van PI4OTC aangepast. Door de uitzenddag van woensdag naar zaterdag te verplaatsen en frequentie van 3692 kHz naar 3660 kHz te veranderen is na bijna 5 jaar continuïteit de volgende stap in het succes van PI4OTC gezet. Vanaf 4 januari 2020 is de clubcall van Nederlandse Old Timers Club elke zaterdag op 3660 kHz in de lucht van 09.00 tot 10.00 lokale tijd waar leden en niet- OTC leden elkaar dan in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. De clubcall PI4OTC heeft wisselende gastoperators waarbij de uitzending is bedoeld om radiozendamateurs met elkaar in contact te brengen en de activiteiten van de OTC te promoten. Hierdoor is in de laatste jaren een brede populariteit onder de Nederlandse zendamateurs ontstaan en is de OTC getransformeerd naar een gezelligheidsclub van ervaren zendamateurs.

De Nederlandse Old Timers Club (OTC) is een onafhankelijke jonge, springlevende club, opgericht op 26 oktober 1950 en is geen kleine vriendenclub meer te noemen. Wij vertegenwoordigen een aanzienlijk aantal zendamateurs met een respectabele staat van dienst, waarbij het ledental de afgelopen jaar aanhoudend is toegenomen.