HOME

 

STANDBEMANNING DVDRA 2019
Er hebben zich al een paar vrijwilligers gemeld, maar we zoeken er nog een paar meer, zodat we een gezellige drukte in en om onze OTC stand krijgen op 2 november.

Onder het motto “Met elkaar en voor elkaar” kan ook jij helpen door belangstellenden het bekende duwtje in de rug te geven door samen een kop koffie te komen drinken op onze stand. Enkel door de aanwezigheid van belangstellenden kunnen we samen de Old Timers Club, een jonge en springlevende club sinds 26 oktober 1950, weer beter op de kaart zetten.


HULP GEVRAAGD!
Komt je naar de DvdRA en heb je een uurtje tijd over? Ondersteun ons dan net als Paul, PA0AMR door mee te helpen als standbemanning. Het bestuur zoekt daarvoor nog enkele leden die bereid zijn slechts 30 of 60 minuten de stand te bemannen en belangstellenden te woord te staan. Je staat niet alleen maar altijd met leden die dit al vaker hebben gedaan.
MELD JE HIER AAN ALS VRIJWILLIGER
Mocht de link niet werken stuur dan een email naar: dvdra2019{at}oldtimersclub.info


OTC LEDEN VANDAAG
U heeft zicht vast wel eens afgevraagd wat de gemiddelde leeftijd is van de Old Timer. In deze grafiek is de zien dat op dit moment de meeste leden (97+97=194) tussen de 75 en 80 jaar oud zijn (41%)
4 leden zijn jonger dag 50 en 8 leden zijn tussen de 95 en 100 (1+7)

JONGER NIEUW LID...
De gemiddelde leeftijd van het nieuwe OTC lid is in de afgelopen 5 jaren van 72 naar 66, gedaald. We zien dus duidelijk een ''verjoning'' in onze club. Wanneer deze trend zich doorzet kunt u zelf uitrekenen wat de leeftijd van het nieuwe lid in 2020, 2021 etc. gaat worden:

2084 wordt 1 .....


SINUSOÏDE
Naast de multimeter is de oscilloscoop het meest gebruikte meetinstrument. Niet voor niets dat er dan ook vele modellen gemaakt worden, elk met verschillende eigenschappen en dito prijzen. Tegenwoordig is er een verscheidenheid aan analoge, digitale of hybride scopen op de markt tegen prijzen die bereikbaar zijn voor (bijna) elke beurs.

Is die zender correct afgesteld? Hoe ziet mijn CW-golfvorm eruit? Zit er rimpel op mijn voeding? Dit boek met 113 pagina's geeft een schat aan informatie over dit handige hulpmiddel: ''De Scoop''.

HIER kan je zonder subsidie, meten of je het weet. Heb je liever uitleg in het Nederlands, bekijk dat het de SCOOP TUTORIAL van PA4TIM

Veel leesplezier toegewenst!


VERZETSMAN GOOSSEN RIJNDERS UIT TIEL
We denken de oorlog te kennen maar intussen duiken er, ook 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, nog altijd nieuwe verhalen op. Nog altijd worden er in archieven of in koffers op zolders documenten gevonden die het begin zijn van nieuwe verhalen. Er is nog zoveel niet verteld. Aan het begin van het herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid, in dit programma aandacht voor onbekende oorlogsverhalen. De Tielcase is een van die verhalen. In Tiel en Wamel werd eind 1944 een aantal mannen opgepakt. Minstens zeven van hen zijn spoorloos verdwenen. Deze verdwijningen stonden na de oorlog bij justitie te boek als de Tielcase.

HIER
KUN JE DE UITZENDING BEKIJKEN

Een van de mannen was de grootvader van Jan Rijnders (PA0CHS). Rijnders zoekt al jarenlang naar de ware toedracht van wat er met zijn opa en de andere mannen is gebeurd Of hij er ooit achter zal kunnen komen is de grote vraag. Maar opgeven doet hij niet: 'Ik wil mijn opa de begrafenis geven die hij nooit gehad heeft. Ik wil dat de cirkel rondkomt.'


KAN IEMAND MIJ EEN RAPPORTJE GEVEN?
''De sterkte van het ontvangen signaal is S5, en dat is juist is, want ik heb een geijkte S-meter..."
De Icom-7300 is erg populair is bij veel amateurs op 80m en gebruikers van deze transceiver geven vaak de meest onwaarschijnlijke signaalrapporten. Echter hier kunnen ze niets aan doen, want ze geven alleen maar door wat ze op het display van de IC7300 valt af te lezen.

IARU S-METER
Over de aanwijzing van de S-meter van een (amateur-) ontvanger is heel lang gedebatteerd tussen de amateurradio gemeenschap en de fabrikanten van ontvangers hiervoor. Volgens de definitie van de IARU uit 1981 komt voor signalen op de HF-banden, de aanduiding S-9 overeen met een signaalvermogen van -73 dBm wat overeenkomt met een vermogen  van 50 nW in 50 Ohm, hetgeen neerkomt op een spanning van 50 uV., over deze weerstand.

*De omschrijving van de waarneming in het bereik S9+10dB tot en met S9+60dB komt geheel voor rekening van een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van deze waarneming. ;o)

PRAKTIJKTEST
Tijd om de S-meter van deze, tot in de hemel geprezen Icom descendent, eens aan de tand te voelen! Gelukkig een medenkend OTC lid gevonden die bereid is om de IC7300 aan de HF generator te leggen. die zodanig wordt afgesteld, dat de spanning over een afsluitweerstand van 50 Ohm op deze generator, juist een waarde van 50 microvolt laat zien. Vervolgens wordt deze 50 Ohm afsluitweerstand verwijderd en wordt de generator aangesloten op de IC7300. De meting is uitgevoerd op 80m met een draaggolf zonder modulatie waarbij de verzwakker en de préamp van de IC7300 zijn uitgeschakeld. We zien hier dat beneden S5 de IC7300 nul aangeeft en dat van S5 tot S9 de stapjes 3dB per S-punt zijn, terwijl dit 6dB moet zijn. Boven de S9 is alles weer zoals het hoort en gedraagt de IC7300 zich netjes.

Hier blijkt ook uit waarom bij gebruik van deze ontvanger in een storingsvrije omgeving en als antenne een dipool van 2x20m de S-meter nul aangeeft en geen S4 (-103dBm) zoals zou moeten gezien de atmosferische ruis die op 80m altijd prominent aanwezig is. Om echt een indruk te krijgen van de ontvangst kwaliteit dient daarom bij elk sterkte rapport ook een indruk gegeven te worden van het achtergrond lawaai waar tegen dit station wordt ontvangen. Een rapport van S9 tegen een achtergrond van S6 krijgt eigenlijk dan pas enige betekenis.

SUBJECTIEVE SCHAAL
In de volgende grafiek is het verschil van de IC7300 S-meter aanwijzing t.o.v. geijkte S-meter aanwijzing weergegeven in procentuele afwijking. De aanwijzing van de IC7300 is hier slechts als voorbeeld genomen, maar soortgelijk gedrag is geldig voor de meeste in gebruik zijnde transceivers.
Slechts enkele SDR radio's voldoen volledig aan de eisen die door de IARU aan de S-meter worden gesteld. Hier blijft de calibratie ook in stand bij het inschakelen van de voorversterker of de verzwakker en dit is natuurlijk zoals het moet. Een SDR ontvanger is daarmee tevens een meetinstrument met een groot meetbereik en een voortreffelijke lineariteit. Het niveau van het signaal dat via de antenne de ontvanger bereikt blijft precies gelijk ook al veranderen wij de instellingen van de ontvanger.

De S-meter aanwijzing is daarom ook alleen nuttig om te vergelijken tussen de signalen van verschillende stations en om het tegenstation een indruk te geven van de kwaliteit waarop zijn signaal wordt ontvangen.

Als je je nu afvraagt of het geven van een signaal rapport überhaupt enige zin heeft, lees dan HIER verder.

Je kunt ook nog de Electron juni 2012 erbij pakken. Daar staat een aardig verhaal over de formule van Harald T. Friis over het verband tussen de veldsterkte ter plaatse van een aangepaste, halve-golf dipool antenne en het vermogen dat in deze antenne wordt ontwikkeld. Of gewoon PA0MBO over SNR

 


HET S-RAPPORT
Ook wij luisteren wel eens op 3.692MHz waar het met regelmaat gaat over de condities en het geven van S-rapporten. Bij herhaling wordt er door iemand geroepen dat het ontvangen signaal S0 (nul) binnenkomt bij een ruisvloer van -130dBm (?). Door sommigen wordt dit wel beuzelpraat genoemd.

De signaalsterkte is het signaal dat aan wordt geboden bij de antenne connector en zonder modulatie, dus minimale bandbreedte. In 1981 is door de IARU regio 1 vastgesteld dat S9 gelijk staat aan -73 dBm bij 50 Ohm voor ontvangers tot 30 MHz. Bijna iedereen weet dat met een S-meter de ontvangen signaalsterkte van een ontvanger worden weergegeven op de logaritmische schaal met als definitie (<30MHz) -121dBm tot en met +27dBm. (S1 t/m S9+100dB). Alhoewel er vanaf +13dBm menig ontvanger door zijn hoeven gaat omdat het neonlampje achter in de buizen (zend-) ontvanger wel heel erg fel begint te branden.

Als er geen signaal wordt ontvangen is de spanning doorgaans 0 volt. Dit is meteen al het eerste probleem omdat de logaritmische meterschaal telkens een S-punt minder aangeeft wanneer de spanning op de ingang van de ontvanger wordt gehalveerd. De aflezing S0 betekent daarom dat het signaal op de ingang weer de helft is van de waarde bij de aflezing S1. Als je niets ontvangt, kun je geen rapport geven. Het laagste rapport dat je kunt geven in de praktijk op 80m is dus S1, -121dBm ontvangen vermogen of 0,20 μV ontvangen spanning.

Daarom pakken wij graag  Electron van november 2007 en april 2008 uit de vuilnisbak om het artikel over ''Het telefonie ontvangst-rapport'' van Bob van Donselaar (ON9CVD) weer eens onder ieders aandacht te brengen. (zonder blauwe achtergrond) Lees dan ook in een ruk even het betoog over atmosferische ruis op de HF banden door. Nu wordt het een stuk gemakkelijker om een rapport op waarde te beoordelen.

Als iemand dus vertelt dat hij in zo'n rustige omgeving woont dat zijn achtergrond ruis op de tachtig meterband altijd lager of gelijk is dan S2 op zijn sterkte indicator, kun je hem dus vertellen dat met grote waarschijnlijkheid zijn S-meter nodig geijkt moet worden of dat zijn antennesysteem hem op die frequentie een verlies levert van enkele S-punten. Hij begrijpt dan misschien ook waarom anderen met hetzelfde zendvermogen zoveel meer DX verbindingen kunnen maken! (quote: BvD)


EEN ANTENNE IS PRAKTISCH
Ook moe van het luisteren op de WebSDR?
Ga je dan eens verdiepen in een paar praktische antenne ontwerpen voor HF en VHF.

Je hoeft niet meer te wachten, geen ''Halo" antenne meer te kopen, je kan hem dan gewoon zelf bouwen op pagina 436!
Of iets groters voor 160 of 80. Het kan allemaal met dit praktische handboek.

784 pagina's praktijk leesvoer lekker praktisch voor een CO2 neutrale dag HIER naar beneden te halen op je eigen buroblad.

Veel lees, experimenteer en bouwplezier toegewenst!

 

 


DENSOBAND
Deze vetband wordt normaal gebruikt om flensverbindingen van leidingen in te pakken, in het verleden ook door KPN antennebouw toegepast om connectoren af te dichten. Nadeel is echter dat het een ontzettende plakkerige kliederboel wordt en daarom worden er tegenwoordig binnen telecom andere manieren gebruikt.

Densoband PE is een koudverwerkbare vetbandage met Gastec QA keur voor de bescherming van metaal tegen corrosie. Een dubbel geïmpregneerde synthetische inlage (non-woven),  aan weerszijden bezet met de bekende DENSO vetmassa op petrolatumbasis en aan de bovenzijde afgedekt met polyetheen-folie. Een coating, opgebouwd uit 2 lagen DENSO-Band PE (één wikkeling  met min. 50% overlap) voldoet aan de eisen volgens DIN 30672,  klasse A bij een temperatuur tot +30 °C. Mits bewaard in originele verpakking is DENSO-Band PE onbeperkt houdbaar.

TOEPASSINGSVOORBEELD VOOR DE RADIOAMATEUR

Aardelectrode klemmen met 16mm2 en omwikkelen met DENSOBAND en daarna met SCOTCH tape afwerken geeft een corrosievrij verbinding voor vele jaren.

Een paar ''latex'' handschoenen zijn dan super handig....


PORTABELE MASTHOUDER
Handig voor op vakantie!
Stevige THVZ, dikwandige Buispaalhouder spiemodel.
Geschikt voor 48mm mast.

Deze paalhouder gebruiken 'boeren'' in de oogstperiode om er een waarschuwings-verkeers-bord mee in de grond te verankeren.

Uitermate geschikt voor een tijdelijke vakantie-mast, maar ook voor de K9AY die deze winter weer in de tun komt te staan.

Voor euro 26,35 (ex btw) HIER te verkrijgen.

 


PA0SSB WEER IN HET NIEUWS
Bron: PZC Bob Maes
HULST - Een schijfje suikerbiet, een lepeltje stroop en een lepeltje vet. Het was het rantsoen van de 4-jarige Jan Ottens tijdens de Hongerwinter. De Terholenaar is geïntrigeerd door de Tweede Wereldoorlog en verzamelde communicatiemiddelen uit 1940-1945. Die exposeert hij nu in Hulst.

,,Kind, nu ga je wat meemaken”, zegt Kars Ottens tegen zoon Jan, vlak na de bevrijding van hun woonplaats Pijnacker. ,,Hij haalde een radio tevoorschijn. Die had hij drie jaar daarvoor onder de grond begraven. Iedereen moest zijn radio inleveren, alleen voor het bezit ervan kreeg je al de doodstraf. ‘Over mijn lijk’, had mijn vader gezegd. Hij leverde een soortgelijke doos in bij de bezetter, verzwaard met keien.” Het ondergrondse bestaan doet de radio geen goed. Door het vocht komt er geen geluid uit. ,,Alleen het lampje brandde. Toen hij gerepareerd was, kwam er een stem uit. En muziek. Ik was geïntrigeerd. Daar is mijn passie voor technologie ontstaan.”


De nu 78-jarige Jan Ottens exposeert zijn verzameling communicatie- en navigatiesystemen uit de oorlog in Museum Hulst. Hij is een kind van de oorlog. ,,Hoe tijdens de Hongerwinter een vrouw plots dood neerviel, staat op mijn netvlies gebrand.” Hij maakte de heropbouw van Rotterdam mee, waar hij tijdens het spelen tussen resten van gebouwen een schuilkelder ontdekte. ,,Toen ik het luik opende, vielen er drie geraamtes uit.” Jan kent ook nog het verhaal van een 16-jarige jongen uit zijn dorp, die verzetskrantjes bezorgde. Per ongeluk ook bij een NSB’er. ,,Die jongen is doodgeschoten op het dorpsplein.”

Al die gruwel was nooit gestopt zonder technologie. Zoals de allereerste mobiele telefoon, gebouwd door de Amerikanen. Die was cruciaal bij de bevrijding, weet Ottens. Het gaf de Amerikanen een enorm voordeel ten opzichte van de Duitsers, die nog zeulden met radiosets van een kilo of 50. ,,Ze werden uit een vliegtuig gedropt en moesten elkaar snel terugvinden. Dat kon dankzij de eerste handy. Die is later uitgebouwd tot jouw mobieltje.”

Een van Ottens pronkstukken is een Enigma-machine, die hij zelf heeft nagebouwd. (opm. red. enigma bouwpakket van Crypto museum) Het ontcijferen van Enigma, een ingenieus communicatiemiddel van de nazi’s, was van doorslaggevende betekenis in de oorlog. Adolf Hitler was begin jaren ‘30 al bezig met een nieuwe oorlog. ,,Hij wist dat de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog steeds vast liepen in de loopgraven. Hij wilde dat zijn leger zich snel zou verplaatsen en kon communiceren. Geen telefoonlijnen meer uitrollen, dat duurde veel te lang en was te kwetsbaar.” 

Toen hij eenmaal aan de macht kwam, legde Hitler beslag op de Enigma-machine, die banken gebruikten om bedrijfsgeheimen door te seinen. De machine werd geperfectioneerd en kon miljoenen codes versturen. Poolse verzetsgroepen confisqueerden een exemplaar en brachten het naar Engeland. ,,Op Bletchly Park konden ze de berichten decoderen. Zo wisten de geallieerden waar Duitse onderzeeërs zich bevonden. Hun U-boten werden steeds vaker uitgeschakeld en de aanvoer van wapens en goederen vanuit Amerika en Canada naar Engeland was gewaarborgd.”

Het bleek beslissend voor de invasie in Normandië. ,,Alle technologische ontwikkelen hebben bijgedragen aan het beëindigen van die afgrijselijke oorlog.” 

 


AMPLIFIERS PETER RODMELL G3ZRS
Na een leven van meer dan 40 jaar ontwerpen en repareren versterkers wil G3ZRS enkele van zijn ervaringen met de amateurgemeendschap delen.

Hij heeft jarenlang hamradio- en commerciële amplifiers gerepareerd en heeft geprobeerd RF uit te leggen op een manier waarvan hij hoopt dat iedereen het kan begrijpen.

Handig naslagwerk HIER te downloaden:

 

 LINK NAAR ROUWKAART

SILENT KEY PA0CLQ
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat afgelopen dinsdag 16 juli 2019 Jan-Pieter Oelp PA3CLQ is overleden. Het zendamateurisme was zijn passie en roeping en hield hem tijdens zijn ziektebed op de been. Nadat hij zijn hobby niet meer kon uitoefenen ging het snel bergafwaarts. Jan-Pieter had vele contacten met zendamateurs. Hij was ook aangesloten bij de SRS club (en OTC). Vandaar dit droevige bericht omtrent overlijden.

Mvgr
Robbert Oelp 


ALAN TURING EXELLENTE WISKUNDIGE
Het kan u niet ontgaan zijn dat De Bank of England bekend heeft gemaakt dat het vanaf 2021 het briefje van vijftig Britse pond zal bedrukken met het gezicht van Alan Turing.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde hij, voortbouwend op het werk van Poolse wiskundigen, voor het kraken van de Enigma machine, (link naar Crypto Museum), wat in 2014 werd verfilmd in The Imitation Game.

Nog voor de Tweede Wereldoorlog stelde hij de Turing Test op, een experiment om te bepalen of computers zich als een mens kunnen voordoen.

Het leven van de nu geëerde wiskundige eindigde in een tragedie. In 1952 werd hij gearresteerd en veroordeeld omdat hij een relatie had met een 19-jarige man uit Manchester. Homoseksualiteit was toen nog strafbaar in het Verenigd Koninkrijk. Turing mocht kiezen tussen gevangenisstraf of chemische castratie en koos het laatste. Hij stierf in 1954, vermoedelijk door zelfmoord. Pas in 2013 kreeg hij eerherstel. Pas in 2009 volgde een postuum eerherstel en in 2013 een volledig pardon.Bandrecorderbanden in het archief met nederlandse uitzendingen van de Apollo missies zijn hier te vinden onder de naam NL-1 en NL-2 https://archive.org/details/thirdpartyaudiotapes

16 JULI 1969
In 2019 is het 50 jaar geleden dat de mens voet op de maan zette. Dit was een bijzondere prestatie onder bijzondere omstandigheden. Met de dromen en ambities van de huidige en aankomende generaties komt de vraag vaak naar boven “waarom toen wel en nu niet?”

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig of eenduidig en vraagt om een uitleg die verder gaat dan de eerste stap op de maan en de techniek die daar achter heeft gezeten.

APOLLO 11
Op 16 juli 1969 zagen een miljoen toegestroomde bezoekers de Apollo 11 met Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins vertrekken naar de maan.

Vier dagen later keek Michael Collins vanuit het Apollo ruimtevaartuig ‘Columbia’ toe hoe Neil Armstrong en Buzz Aldrin de maanlander ‘Eagle’ loskoppelden en de landing inzetten.
Hoewel de computer in de Eagle foutmeldingen spuwde en een ongeschikte landingsplaats selecteerde, wist Neil Armstrong met handmatig sturen de Eagle op 20 juli 1969 om 20:17:39 UTC te landen op de maan. Een aantal uur later keken naar schatting 600 miljoen mensen toe hoe hij voet zette op Mare Tranquillitatis.


IN MEMORIAM PA0HAR (I2HZB) HARRY ZAAIMAN
Harry was een technicus en ontwerper in hart en nieren en was tot het laatste moment in de techniek geïnteresseerd. Hij is in 1949 als dienstplichtig militair naar Indonesië gegaan en daar ook in de communicatie apparatuur werkzaam geweest. Dat heeft grote indruk achtergelaten. Hij is in 2017 met zijn jongste zoon nog een keer naar Indonesië geweest dat was een grote wens van hem.

Na zijn terug komst als militair in 1951 is hij op Schiphol  aan het werk gegaan op de radar afdeling.
Daarna ging hij naar Philips NAT Lab in Eindhoven en woonde in Meerveldhoven. Uit die tijd zijn er al publicaties in Electron van de ontwerpen van Harry. In 1962  is Harry verhuist naar Italië Ispra waar hij in dienst trad bij de Europese Commissie als technicus en heeft daar vele jaren gewerkt, tot aan zijn pensioen.

Harry bleef nog altijd artikelen voor Electron maken samen met zijn broer Henk PA3CLX. Eén van zijn laatste artikelen was over lijn condensatoren  voor VHF en UHF als onorthodoxe aanpassing. Zijn Shack was dan ook een echte Shack met vele meetapparaten en nog net plaats voor hemzelf en zijn soldeerbout. In 2016 is Harry terug gekomen in Nederland na het overlijden van zijn vrouw Louise. In Oosterbeek woonde hij daar op de zesde verdieping van het appartementen complex. Hij richtte een compleet station in met een draadantenne naar de bomen wat met een hoogwerker moest gebeuren.

Helaas heeft hij daar maar korte tijd  gebruik van kunnen maken en is na een ziekbed op 12 mei 2019 op 91 jarige leeftijd in Arnhem overleden. We zullen Harry missen en ik wens zijn broer Henk PA3CLX de kinderen en klein kinderen sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de bevriende mede amateurs Jan Bosch PA3BME


 

''Alexanderson Day''
17,5KHz, zondag 30 juni 2019
Grimeton Radio Station staat op de lijst van werelderfgoed omdat de originele apparatuur bewaard is gebleven en uitzonderlijk goede staat verkeerd. Het station SAQ doet twee keer per jaar een uitzending. De laatste uitzending was afgelopen zondag.

De zender bestaat uit drie delen, de aandrijfmotor, een tandwiel-aandrijving en de hoogfrequentgenerator (dynamo). Het gewicht van de complete zender is ongeveer 50 ton.

De aandrijfmotor is een inductiemotor met een vermogen van 500 pk (~ 370kW). De stator is tweefasen, wat uiterst zeldzaam is.
De voedingsspanning is nominaal 2200 V. De tweefasenvoeding wordt verkregen van twee Scott-gekoppelde transformatoren in een apart gebouw. Wanneer de aandrijfmotor met 711.3 rpm roteert, geeft de hoogfrequentiegenerator de juiste frequentie. De rotorwikkeling is driefasig en is via sleepringen verbonden met variabele vloeistofweerstanden.

De hoogfrequent generator heeft een heel ander ontwerp. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het een frequentie van 17200 Hz moet produceren, wat een extreem hoge frequentie is voor roterende elektrische machines.

Om de ijzerverliezen op een redelijk niveau te houden, is de stator gewikkeld uit zeer dun ijzeren lint, in tegenstelling tot traditionele wisselstroommachines, waarvan de stators zijn geconstrueerd uit ijzeren platen die tegen elkaar zijn gedrukt.

Een interessant detail van de hoogfrequentgenerator is het apparaat dat de rotorschijf gecentreerd houdt in het midden van de stator, onafhankelijk van de lengteveranderingen van de rotoras als gevolg van wisselende temperaturen. De hoogfrequente generator heeft een vermogen van 200 kW. Bij normale telegramtransmissie werd dit vermogen zelden gebruikt en werd alleen de hoeveelheid energie die nodig is voor een goede leesbaarheid in de VS gegenereerd. Tegenwoordig, is het generator-vermogen ongeveer 80 kW.

Website: The Alexander association
Filmpjes: YOUTUBE
Hoe het klinkt: SAQ
Luisteren: TWENTE WEBSDR


Ham Radio 2019
Indien u de HAM RADIO 2019 niet heeft bezocht van vrijdag 21 juni tot en met zondag 23 juni, dan is het wellicht leuk om te zien wat u dit jaar niet heeft gemist in Friedrichshafen.

De OTC doet niet aan verenigingszaken en hoeft u dus ook niet te wachten tot het eind van dit jaar tot er weer eens wat foto's verschijnen in een van de verenigingsbladen.

HB9GYR en HB3YCE hebben een 30 minuten video op YouTube gezet dat meer zegt dan het geschreven woord. (.)

https://youtu.be/AePA4ZH83vs


Silent KeyPA0IB
Op 19 juni 2019 is op 86-jarige leeftijd overleden, OTC lid Steef Koenen. PA0IB Steef heeft een lange en rijke historie binnen de gemeenschap van zendamateurs, waarin hij graag zijn kennis en ervaring deelde. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het station PI4TUE, dat vele jaren op de TU/e was gevestigd en de laatste jaren op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Mede door zijn inzet zijn veel studenten in aanraking gekomen met radiotechniek! Ook heeft Steef zich ingezet voor het museum Jan Corver in Budel. Zijn QRL-ervaring met het samenstellen van elektronica bouwdozen kwam daar goed van pas! Als echte doorzetter was hij binnen de afdeling Eindhoven nog altijd heel actief in het realiseren van projecten en het geven van lezingen. Zo hebben velen sinds vorig jaar een actieve loop-antenne in de tuin staan, gebaseerd op het ontwerp en het bouwpakket van Steef.

BRON: Ralph Bosmeier PA1RB


ALUMINIUM ANTENNEDRAAD
Voor langdraadantennes prima te gebruiken als antennedraad. 'Weidezaundraht' (even Google'n) heeft een aantal specifieke voordelen.
Het geleidings-vermogen van Aluminium verschilt niet wezenlijk veel van dat van het meestgebruikte koperdraad.

GOEDKOOP: 0,07€ p.m
LICHT: 8,6 gram p.m
ρ SW: 0,020 Ohm, 0,015 Ohm en 0,010 Ohm p.m
DIVERS: Diameters 1.6 mm, 1.8 mm en 2.0 mm
STERK: resp. 60 kg, 75 kg en 90 kg breukbelasting

Voor een 2 X 20 meter dipool voor 80m is dat dan dus ongeveer. 0,35 kg.
Wel opletten hoe de draad wordt gefixeerd: je kunt dit soort antennedraad niet zomaar ergens mee klemmen omdat hij dan broos kan worden en knapt. Dus standaard kroonsteen is geen optie. Gebruik lange (speciale) klemmen waaronder hij met meer boutjes wordt geklemd en een buigradius van enkele cm's.


NOODWEER VAN VORIGE WEEK
Bij de verzekeraar stond de telefoon vorige week woensdag roodgloeiend na het noodweer van de afgelopen nacht. Daarbij raakten auto's en huizen beschadigd door onder meer omgewaaide bomen, rondwaaiende takken, windstoten en windhozen. Het is vooral opvallend dat er nauwelijks bliksemschade is, het gaat vooral omgevallen caravans, bomen en gebroken takken.

Onderstaand plaatje geeft een mooi beeld van het lichtschip in Harlingen die ogenschijnlijk geraakt lijkt door de bliksem (gelukkig niet!)


NIEUWE MARKTPLAATS ZENDMATEUR
Nu 2dehands.nl de site naar Marktplaats is verhuisd, is er mooie nieuwe marktplaats.
https://www.zendamateur-marktplaats.nl/
Zendamateur-marktplaats is een initiatief van Mobile Interactive Services NL en heeft er specifiek voor gekozen om de commerciële aanbiedingen gescheiden te houden van de rest van de aangeboden spullen.
Mooie website en prima initiatief!


SPUL VOOR Es'Hail-2 UIT NEDERLAND
Er zijn OTC leden die niet bouwen, jammer, maar daar hebben ze vast een goede reden voor!

Voor die NIET zelfbouwers onder onze leden heeft René, PE1CMO, zowel up- als downconverters ontwikkeld.

HIER de brochure van beschikbare onderdelen

 


UNIVERSITAIR MEETSTATION HORNHUIZEN INTERNATIONAAL ERKEND
Sinds donderdag 23 mei is het atmosferisch meetstation Lutjewad van het Centrum voor Isotopenonderzoek (CIO) van de Rijksuniversiteit Groningen officieel onderdeel van het Europese Integrated Carbon Observation System (ICOS): een meetnet voor broeikasgassen. Daarmee is Lutjewad dat aan de rand van de Waddenzee bij Hornhuizen ligt, de eerste van drie Nederlandse meetstations die zich aansluiten bij ICOS. De gegevens die het station verzamelt, zijn binnen 24 uur voor iedereen te zien. En RUG-onderzoekers krijgen toegang tot de gegevens van alle andere meetstations binnen het netwerk in heel Europa.

Het atmosferisch meetstation Lutjewad ligt in het noorden van de provincie Groningen aan de rand van de Waddenzee buitendijks bij het dorp Hornhuizen, en is opgezet door RUG-hoogleraar Harro Meijer. Het meetstation is op 28 september 2000 officieel geopend en bestaat uit een 60 meter hoge meetmast en een laboratoriumgebouw. Sinds de opening zijn hier continu metingen gedaan van de belangrijkste broeikasgassen. Bovendien zijn er in de loop der tijd steeds meer instrumenten toegevoegd, waarmee onderzoekers bijvoorbeeld de aard en oorsprong van broeikasgassen kunnen bepalen. Om de metingen goed te kunnen interpreteren, worden ook meteorologische gegevens verzameld. De meeste instrumenten zijn op afstand aan te sturen, maar er komen ook regelmatig medewerkers naar het meetstation voor onderhoud.


12V GENDER NEUTRAAL
We hebben al veel amateurs positief horen spreken over de Anderson POWERPOLES. Het is volgens een bekende amateur uit Bad Bentheim de meest betrouwbare laagspannings connector. Tot 30 Ampere. Blijkbaar helemaal van deze tijd want M/F/X, dus genderneutraal. Mocht u interesse hebben dan is HIER DE LINK naar meer informatie


VLOOIENMARKT EN BEURS GEMIST?
Geen nood, de OTC heeft de foto's speciaal voor u onderelkaar gezet;
Vlooienmarkt
Beurs


K4 HIGH-PERFORMANCE DIRECT SAMPLING SDR
17-5-2019 geïntroduceerd op Hamvention 2019
Lees er meer over op: https://elecraft.com/pages/k4-pre-order


HAMVENTION 2019
Weer eens wat anders doen dit weekend?
Ga dan naar Hamvention 2019. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 17 tot en met 19 mei 2019 in de Greene County Fairgrounds en Expo Center (Dayton USA). Mocht het dit jaar niet lukken, zet dan alvast in je agenda 16-17 mei 2020.

Voor meer informatie: https://hamvention.org/
Het programmaboekje van 60 pagina's is wel de moeite waard om in te zien. Met name de lezingen die daar worden gegeven zijn erg interesant (althans voor de active radioamateur)


OLD TIMERS CLUB (OTC)
De OTC is er voor iedereen die voldoet aan de lidmaatschapscriteria, we staan open voor alle gezindten en levensbeschouwingen, we mengen ons totaal niet in verenigingspolitiek, we vormen een vriendenkring waarin ook de partners worden betrokken, we herstellen verloren gegane contacten tussen mede-amateurs en proberen een brug te slaan tussen de actieve leden en leden die om welke reden dan ook in een isolement terecht gekomen zijn, door proactief onderlinge contacten tussen leden te leggen. De OTC leden en hun partners met hun gemeenschappelijke achtergrond en belangstelling ontmoeten elkaar een maal per jaar in een ongedwongen sfeer tijdens de jaarlijkse Dag van de OTC (DvdOTC). We proberen al jaren om het onterechte imago van een oubollige club bejaarde zendamateurs, die met elkaar oude koeien uit de sloot halen, te doorbreken en duidelijk te laten zien dat we een actieve vriendenclub zijn met eigentijdse ideeën. Op dit moment telt de OTC 463 leden. De laatste jaren wordt de DvdOTC door gemiddeld 130 deelnemers bezocht.

 

OTC ENQUÊTE 2019
De OTC leden hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep de vragenlijst in te vullen.
Van de 412 verstuurde formulieren zijn 253 ingevuld en retour gestuurd, wat een response is van 62%.

Er zijn veel reacties, opmerkingen en suggesties ontvangen waarvoor onze hartelijke dank!

PA0SSB 9e GASTOPERATOR PI4OTC
Jan Ottens, wel bekend, woont is Terhole en zal op woensdag 15 mei te horen zijn als gastoperator van PI4OTC. Jan is 24 jaar lid van de OTC, 58 jaar radioamateur en heeft diverse bouwprojecten onder zijn handen zien groeien.

Op de vraag ''Wilt u eens (of meerdere keren) als gastoperator het OTC-net leiden op woensdagmorgen van 09.00-10.00 uur op 3.692 MHz?'' heeft hij met ''JA'' beantwoord, wat resulteert in het feit dat hij deel uit gaat maken van het bestaande team gastoperators.

We zijn er van overtuigd dat hij op zijn geheel eigen wijze invulling zal geven op 3.692 MHz en wensen hem veel plezier toe.

Ga naar de PI4OTC pagina voor meer informatie.

SILENT KEY PA0VRC
Ontvangen van mevrouw mevrouw G. de Vries-Bremer

SK BERICHT Cees de Vries, PA0VRCOTC ENQUÊTE 2019
Afgelopen zondag 7 april was de Dag van de OTC 2019 in Restaurant De Soester Duinen. Met meer dan 130 deelnemers kan de organisatie terugkijken op een geslaagde dag met grote opkomst. 

De OTC bestaat in 2020 al 70 jaar en dat willen we vieren!

Omdat op 5 april 2020 de 70e bijeenkomst staat gepland, vinden wij het belangrijk niet alleen de deelnemers van de DvdOTC 2019, maar alle OTC leden in dit verband te raadplegen.

Wij zouden het erg op prijs stellen als u onderstaande vragenlijst in wilt vullen zodat wij weten hoe u als deelnemer de bijeenkomst heeft ervaren en wat u verwacht in 2020. Indien u de DvdOTC niet heeft bezocht horen  we toch graag ideeën en suggesties voor 2020. Met uw feedback en hulp kunnen we de bijeenkomst afstemmen op uw behoefte en er een onvergetelijke Lustrum van te maken. Uw antwoorden zijn erg waardevol en belangrijk voor ons. Wij danken u vooraf alvast voor uw deelname aan deze enquête.

De vragenlijst staat tot 1 mei 2019 open en tot dat moment heeft u de gelegenheid de vragen te beantwoorden. Na deze datum wordt de enquête gesloten en kunt u niet meer antwoorden.

Het OTC bestuur.


REÜNIE VERTREKT NAAR DE DAG VAN...

Vaak wordt een reünie éénmalig, iedere vijf jaar of ieder jaar georganiseerd. Deelnemers zijn meestal niet georganiseerd maar hebben wel iets gemeenschappelijks (gehad) zoals school, bedrijf, familie. Vaak is er sprake van een groep die uit elkaar is gegaan en elkaar nu periodiek opzoekt. Bedrijven organiseren soms een reünie om oud medewerkers betrokken te houden bij de organisatie.

De leden van de OTC hadden niet zelfde werkgever, zaten niet op dezelfde school maar hebben enkel een gemeenschappelijke hobby in combinatie met de behoefte om persoonlijke contacten te onderhouden.
Het organiseren van een OTC bijeenkomst is relatief eenvoudig omdat de leden bekend zijn. Er hoeft dus niet overal gezocht worden naar mensen, die elkaar uit het oog zijn verloren, om een reünie te kunnen organiseren.

De OTC heeft continue gezocht naar verbeteringen om het voor de deelnemers interessant te houden. Deze verbeteringen hebben betrekking op ontvangst, deelname, presentatie, cultuur en aansluiting bij bestaande amateur clubs.

In dat verband is het begrip “Reünie”  vervangen door Dag van de OTC geheel in lijn met de Dag van de Radio Amateur een begrip bij de doelgroep. De belangrijkste overweging van het bestuur om deze verandering door te voeren is om de reputatie die de OTC bij veel amateurs heeft te verbeteren en aan te geven dat dit een dag is van en voor ervaren radioamateurs in het vakjargon vaak Old Timers genoemd.

Het bestuur vertrouwt erop dat dit besluit gewaardeerd wordt door de leden.

VOORAANKONDIGING UITNODIGING 69e OTC REÜNIE

Het bestuur van de Oldtimersclub (OTC) zal de eerste week van maart 2019 al haar leden, aspirant leden een uitnodiging sturen om deel te nemen aan de traditionele reünie op zondag 7 april 2019 in De Soester Duinen en dit voor de 69e keer in successie.

Een van de doelstellingen van de OTC is om op actieve wijze de onderlinge band tussen de leden te bevorderen en in een aantal gevallen te herstellen, daar waar men elkaar uit het oog verloren was. Een perfecte gelegenheid om aan die missie te voldoen is het organiseren van een gezellig samenzijn op een goed bereikbare en schitterend gelegen locatie in het midden van het land.

Helaas is het nog steeds zo dat de gemeenschap van radiozendamateurs grotendeels uit mannen bestaat en daarom worden ook de partners uitdrukkelijk uitgenodigd en betrokken bij de bijeenkomst in De Soester Duinen. Ze zijn meer dan welkom. De laatste jaren worden de reünies door gemiddeld 130 deelnemers bezocht.

De organisatie van dit gezellig samenzijn op 7 april aanstaande is in volle gang en de speciale website zal dan worden geopend. U vindt dan niet alleen uitgebreid de geplande dagindeling, maar kunt u zich dan ook elektronisch als deelnemer aan de reünie aanmelden, waarbij u uw voorkeur voor de lunch kunt aangeven.

 

PI40TC 200e SUCCES UITZENDING
De eerste uitzending van PI4OTC werd gehouden op 22 april 2015 met 32 deelnemers en de 100e uitzending van PI4OTC was op 15-3-2017 met 37 inmelders.

Op woensdag 13 februari 2019 was de 200e uitzending van PI4OTC met 53 inmelders die zich op deze tweede woensdag in februari van zich hebben laten horen.

Hans, PA0HWB was de verbindende factor tussen de inmelders in en met af en toe een kort en ter zake doend intermezzo, heeft hij de ronde in goede banen geleid. Het was een volbezette en 'gezellige' ronde die tot 11.30 heeft geduurd.

Hartelijk dank alle deelnemers, want de PI4OTC ronde is er voor de deelnemers!


OTC voorzitter:
Hans Weijers, PA0HWB

Er waren 6 unieke stations die zich voor het eerst bij PI4OTC hebben ingemeld: *(OTC lid)

PE1URK
PA0GDL
PE1RXJ
PA3JVC
PA0CMU *
PA1UN
*

Deze stations zullen t.z.t. een QSL kaart ontvangen voor de bevestiging van de verbinding met PI4OTC.

Uitzending #250 staat in de agenda op 29-1-2020 en #300 op 13-1-2021

 

IN MEMORIAM PA0BX
De OTC heeft onderstaand bericht van Hans Jasperse, PA1BX ontvangen;

Hierbij bied ik u ter publicatie een door mij geschreven In Memoriam aan, goedgekeurd door zijn kinderen.
Ik leerde Mart Lether kennen in 1991, toen ik beginnend zendamateur was en van hem een key (Juncker) kocht. Vanaf dat moment heb ik hem regelmatig bezocht en gesproken, de laatste keer was op 6 december 2018.
Ik heb veel van hem geleerd, hij was mijn „Elmer” . En hij bouwde prachtige HF-linears met buizen.

Met vriendelijke groet, Hans Jasperse / PA1BX

DOWNLOAD IN MEMORIAM

OTC NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

Maandag 14 januari is de nieuwsbrief verzonden naar alle OTC leden.

Nu we een succesvol 2018 achter ons hebben gelaten en al begonnen zijn aan een nieuwe winding op de spoel van de OTC (sinds 1950) willen we graag terugblikken op het afgelopen jaar en verwachtingen uitspreken voor 2019.

Met 463 leden is de OTC geen kleine vriendenclub meer te noemen, maar vertegenwoordigen we een aanzienlijk aantal zendamateurs met een respectabele staat van dienst, waarbij het ledental ook het afgelopen jaar alleen maar is toegenomen.
.....

Lees de hele NIEUWSBRIEF HIER ONLINE, of click de afbeelding voor de
PDF versie.

PA0WFB BLOGSPOT
Ons OTC lid én buurtfotograaf PA0WFB, Fred Bender is sinds 1972 gelicenceerd en sinds 2001 lid van de OTC club. Van een aantal jaren had Fred ''de fotograaf'' zijn fototoestel bij zich, en kon vele reportages maken. De OTC heeft in het navigatiescherm de koppeling naar Fred zijn blogspot opgenomen onder de kop:
OTC BLOG PA0WFB

Het algemene fotoblog van de buurtfotograaf Fred Bender met vele opnamen bevinden zich in het publieke domein en zijn te vinden via:   https://buurtfotograaf.blogspot.com
De OTC is daar onder rubriek oldtimers  te vinden. Dit is een internetblog met vele technische onderwerpen uit de wereld wijd vertakte radiodienst. Deze radiodienst bestaat al meer dan 100 jaar. De Url 's en de redactionele informatie is door zijn vrije nieuwsgaring vanaf het internet verkregen.

Bijeenkomst OTC club 2008
Bijeenkomst OTC club 2009
Bijeenkomst OTC club 2010
Bijeenkomst OTC club 2014
Bijeenkomst OTC club 2015
Bijeenkomst OTC club 2016
Bijeenkomst OTC club 2017
Bijeenkomst OTC club 2018

Ook heeft Fred voor de radiodienst een afgesplitst blog gemaakt. Vele met radio of communicatietechniek verbandhoudende onderwerpen worden tegenwoordig onderhouden en omgeleid naar een separate blog voor de radiotechniek https://pa0wfb.blogspot.com

Om een volledige lijst onderwerpen op mijn PA0WFB blog zoeken:
Rechts-bovenaan in het scherm staat rechts naast woord zoeken het  [3x '-' boven elkaar] teken.
Kies daar een onderwerp[label] uit de lijst om te lezen.

Veel kijk en leesplezier toegewenst!

VERBINDINGSTIP
Iedereen kent het wel: soepel installatiedraad verbinden met stug installatiedraad, meestal wordt daat een 'kroonsteen'' voor gebruikt. Echter dat levert nogal wat nadelen op.
Welicht nog nooit van gehoord! Met het assortiment aan klemmen van de serie 221 stelt WAGO u in staat om massieve, fijnaderige of meeraderige geleiders snel, eenvoudig en veilig aan te sluiten. Met een nominale stroom van 32 A en een nominale spanning van 450 V is de serie geschikt voor gebruik in 230V-/400V-netten.

WAGO verbindingsklemmen zijn verkrijgbaar als 2-, 3- en 5-draads klemmen TYPE 221-412, 221-413, 221-415) en kunnen zowel fijnaderige geleiders met een doorsnede van 0,14 tot 4 mm2 als massieve en meeraderige geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 4 mm2 veilig klemmen. Hierdoor zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden mogelijk - ook op locaties waar verschillende soorten geleiders met de meest uiteenlopende doorsneden worden gebruikt.

Koop ze niet in de bouwmarkt (te duur), maar bijvoorbeeld bij: Elektramat waar je ook zonder KvK kunt kopen.

OTC IN HET NIEUWS

Chris, DJ2NL
Bad Bentheim 2015

Peer, PA0PBT, thuis in 1999. Gelukkig heeft hij de meeste ''rotzooi'' ;o) opgeruimd

Cor, PA0AM, te zienbij Zendamateurs in een luchtwachttoren

Omroep Zeeland

DAG VOOR DE RADIO AMATEUR (DVDRA)

Op zaterdag 3 november 2018 van 9.30-17.00 uur in de IJsselhallen te Zwolle is de OTC aanwezig op de DVRA.

Wij verheugen ons erop om vele leden in onze, fel  rood aangeklede, stand te mogen treffen. De OTC-stand leent zich er bij uitstek voor om als trefpunt te fungeren tijdens de DvdA. Gezellig onderling QSO, hernieuwde ontmoetingen, nieuwe gezichten zien etc, zijn onlosmakelijk verbonden aan een bezoek aan de OTC-stand.


CLICK VOOR VERGROTING

 

Natuurlijk zullen versnaperingen als koffie, thee en de nu al beruchte Bastogne-koek niet ontbreken.
Er staan meer dan 350 verschillende verbindingen in het LOGBOEK van PI4OTC. De QSL kaarten van deze verbindingen kunnen op de stand in ontvangst worden genomen. De kaarten die niet worden afgehaald worden via het QSL buro verstuurd.

Er zal uitgebreid de gelegenheid zijn om tekst en uitleg te krijgen over de doelstellingen van de OTC en natuurlijk bestaat de mogelijkheid om je ter plekke als aspirant-OTC-lid in te schrijven.
Na afloop van de DvdA worden alle inschrijvingen verwerkt en zult u een bevestiging van uw aanmelding en een verzoek tot betaling ontvangen.

De standbemanning Peer, PA0PBT, Hans PA0HWB en Derk PA0DVD nodigen u uit om de OTC-stand met een bezoek te vereren (ook/vooral nog-niet-leden).

Graag tot ziens in Zwolle!

GASTOPERATORSCHAP PI4OTC GEZOCHT!

De PI4OTC ronde is er voor de deelnemers!
Wij zoeken geïnteresseerde OTC leden die als gastoperator, vanaf de eigen locatie het netleiderschap op de woensdag willen overnemen. Maak deel uit van het TEAM gastoperators en maak de OTC ronde op woensdagmorgen mee vanaf de andere kant.
De coördinator van PI4OTC zal u dan flexibel indelen zodat er méér variatie in de bezetting van het netleiderschap komt.

Wilt u eens (of meerdere keren) als gastoperator het OTC-net leiden, stuur dan een bericht naar de coördinator door gebruikt te maken van het CONTACT formulier en kies PI4OTC GASTOPERATOR

VOORWAARDE PI4OTC GASTOPERATOR
Gastoperators dienen over een (zeer)goed werkend (RX/TX) radiostation te beschikken. Hierbij dient u in staat te zijn de (soms) zwakkere stations te kunnen opnemen en om een respectabel signaal te produceren.

DNAT 2018
Het 50 ste DNAT is van 23 t/m 26 augustus 2018 en vindt zoals (bijna) elk jaar plaats in de laatste volle week van de maand augustus. Het evenement begint op donderdag en eindigt op de zondagavond.

De 175e uitzending van PI4OTC zal op woensdag 22 augustus, 3692 KHz - 09.00, klinken vanaf Camping Am Berg in Bad Bentheim. Echter dit keer niet als PI4OTC, maar onder een andere call, want gebruik van de clubcall is in het buitenland niet toegestaan.

FOTO'S HAMRADIO FRIEDRICHSHAVEN 2018

Het is weer voorbij en wanneer u er zelf niet bent geweest en alles wilt zien wat er werkelijk te zien was in Friedrichshaven 2018, neem dan een kijkje op de site van TA5FA. Hij heeft bijna alles gefotografeerd en het geeft een hele goede impressie van wat er allemaal te zien was.

Niet wachten op de foto's in Electron aan het eind van dit jaar?
Click dan op de LINK om de foto's te bekijken.
FOTOS HAM RADIO 2018
FOTOS HAM RADIO 2018 ZONDAG
FOTOS HAM RADIO 2018 ZATERDAG
FOTOS HAM RADIO 2018 VRIJDAG

PI4OTC QSL KAART BESCHIKBAAR
De QSL kaarten zijn aangekomen en binnenkort zullen de eersten hun weg vinden naar de ontvangers

HEEFT K1JT AMATEUR RADIO OM ZEEP GEHOLPEN OF GERED?
Artikel van Kirk Kleinschmidt NT0Z over de gedachte dat software zoals FT8 onze hobby om zeep kan helpen.
Is dit het einde of het begin van een nieuwe stap richting de toekomst?

Did Joe Taylor K1JT Destroy Amateur Radio.pdf

PI4OTC QSL KAART BESCHIKBAAR
De voor- en achterkant van de PI4OTC QSL kaart zijn klaar om gedrukt te worden. De QSL kaart wordt op op extra stevig papier van 400 gram gedrukt in volledig kleur waarbij de voorkant in glans (UV-vernis) is uitgevoerd. Click op de afbeeldingen om te vergroten.

IN MEMORIAM PA0WFO
Tijdens de crematieplechtigheid op maandag 30 april jl. waren vele bekende radiovrienden van William aanwezig. Gerrit-Jan Huisman, PA0GJH en Jan Ottens PA0SSB hebben onderstaande woorden uitgesproken;

PA0GJH Click HIER of op de PDF-afbeelding om het bestand te openen
30-4-2018_PA0GJH_SK-PA0WFO.pdf


PA0SSB Click HIER of op de PDF-afbeelding om het bestand te openen
30-4-2018_PA0SSB_SK-PA0WFO.pdf


William Franciscus Oorschot, ~Wil~, PA0WFO is op dinsdagavond 24 april 2018 op 75 jarige leeftijd overleden. Geboren in Rotterdam op 17-6-1942 heeft zijn registratie behaald op 31-12-1965 en was 18 jaar OTC lid. Als initiator van PI4OTC en de laatste jaren elke dag "Am Berg" ronde netleider op 3.692 MHz heeft William veel betekend voor de OTC. Wij wensen Maleen en famile veel sterkte toe met dit verlies.
Namens de leden,
Het OTC bestuur.

NIET EERDER UITGEGEVEN PA- ROEPNAMEN
Het Agentschap Telecom heeft gecommuniceerd dat de beschikbare informatie vanaf de website onvolledig was. De database bevatte niet alle gegevens. Dit is ook de reden dat de roepnamen beschikbaar ''leken'' echter worden nu door het AT geblokkeerd.

Fred, PA0MER, heeft zich behoorlijk ingespannen om het AT te overtuigen dat de informatie uit de callboeken 1939/1947 gebruikt moest worden. Hieronder de antwoorden per e-mail van het AT.

Fred, bedankt voor je inspanningen!

NIEUWE WERKWIJZE UITGIFTE CALLSIGNS
Met ingang van 9 januari 2018 gaat Agentschap Telecom anders om met de uitgifte van callsigns aan radiozendamateurs. Een roepnaam wordt nog slechts éénmaal uitgegeven. De roepnaam blijft vervolgens verbonden aan de radiozendamateur, zelfs als de registratie eindigt. Een eenmaal toegewezen roepnaam wordt dus niet meer vrijgegeven.

Ook nieuw is dat PA0-roepnamen weer kunnen worden toegewezen. Let wel: dit geldt alleen voor nieuwe, niet eerder uitgegeven PA0-roepnamen. In het verleden uitgegeven PA0-roepnamen blijven beschermd. Agentschap Telecom voert deze wijziging door op verzoek van de verenigingen VERON en VRZA en in lijn met het voorstel dat de beide verenigingen hier samen voor hebben ingediend via het Amateuroverleg.

De identificatie is uniek en wordt slechts aan één registratiehouder toegewezen. Eenmaal uitgegeven identificaties blijven verbonden aan de registratiehouder, ook nadat de registratie is geëindigd.

De nieuwe “Identificatie radiostations” is HIER te downloaden.OTC LID PA0SSB
Wij zijn Zeeland - Zenderfanaat Terhole (28-03-2017)
Vanaf de weg lijkt het hele interessante kunst, maar wie dichter bij komt ziet dat Jan Ottens uit Terhole een gigantische radioantenne in zijn tuin heeft staan. Als vierjarig jongetje zag Jan een raket opstijgen, het begin van zijn interesse voor de ruimtevaart. Jan werd zendamateur en bouwde zijn eerste radioverbinding door vanaf zijn kamertje een plaatje af te laten spelen dat op de radio in de woonkamer te horen was.
CLICK HIER voor de YOUTUBE link

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
Lees HIER in de nieuwsbrief van 9-12-2017 de Kerst & Nieuwjaarsgroet.

Deze nieuwsbrief is aan 411 leden verzonden met een bekend e-mailadres. 32 leden hebben een ongeldige e-mail, vandaar dat er deze retour zijn gekomen. 248 leden hebben het nieuwsbericht geopend en gelezen.
Hiermee is 65% van de OTC leden geïnformeerd.

Het bestuur van de OTC wenst u een gelukkig en gezond 2018!

57e VERON Dag voor de RadioAmateur
Op 4 november 2017 vond de 57e VERON Dag voor de RadioAmateur plaats. Deze dag werd georganiseerd door de VERON. De Evenementencommissie had weer een aantrekkelijk programma voor bezoekers samengesteld. Naast het officiële gedeelte ware er diverse lezingen, zelfbouwtentoonstelling, AMRATO en natuurlijk de OTC Stand. Het was een succesvolle dag, waar een aantal aspirant leden zich hebben aangemeld. Vele bekenden en onbekenden hebben dit jaar onze opvallende RODE stand kunnen vinden.
Op de foto: bezoeker Chris PA2CRS (rode jas), Voorzitter Hans PA0HWB én Peer, PA2PBT, die als vrijwilliger de gehele dag op de stand heeft gestaan. Het bestuur nodigt u dan ook graag uit om volgend jaar deel te nemen aan de DvdRA bij de OTC. Als stand bemanning of als bezoeker!